Intensiv Udendørs Trærens

240,00 DKK425,00 DKK

Varenummer:

Fjerner snavs og grå patina

 • Fjerner belægninger og renser i dybden
 • Nem at påføre - også på lodrette overflader
 • Klar til brug

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
5 L
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Deklaration:

Under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+10-25°C, gerne overskyet vejr

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5, 5

Tørretid:

24-48 timer ved 20°C

Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigblandet tyktflydende produkt, som er nem at påføre selv på vertikale overflader. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for at give træet den optimale beskyttelse.FARE!Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

ghs05Fare!Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Rengør træet for blade og alger.Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug om muligt en haveslange.

 1. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.
 2. Påfør i et jævnt lag med en pensel, rulle eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke. er færdigblandet og skal ikke fortyndes. Behandlingen bør udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.
 3. Efter ca. skrubbes træet med en stiv skurebørste eller kost.
 4. skylles af med rigeligt vand og træet skal tørre i minimum 1-2 døgn inden påføring af olie, maling eller imprægnering. Træet skal være helt tørt. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med sandpapir korn .
Må ikke påføres i direkte sol og varmt vejr (under 20° C).Træet skal være drivvådt inden Intensiv Udendørs Trærens påføres, og afvaskes med rigeligt vand.