Intensiv Udendørs Trærens Spray

Fra 119,00 kr.

Varenummer:

Fjerner snavs og grå patina

 • Genopfrisker gammelt forvitret træ - fjerner patina
 • Fjerner snavs og genoprettet træets naturlige farve
 • Tyktflydende - Drypper ikke
 • Færdig blandet - Nem at anvende
 • Fjerner belægninger og renser i dybden

*Træprøven er vist på eg

750 ML
119.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Deklaration:

Under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 1-2

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+10-25°C, gerne overskyet vejr

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

750 ml

Lugt:

Svag

Blandingsforhold:

Klar til brug. Fortynd ikke.

Tørretid:

48-72 timer ved 20°C

Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigopblandet tyktflydende produkt, som er nem at påføre selv på vertikale overflader. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for at give træet den optimale beskyttelse.

 • Fare!
 • Forårsager hudirritation.
 • Forårsager alvorlig øjenskade.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Rengør træet for blade og alger. Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Behandling skal udføres i tørvejr, men gerne i gråvejr, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Rengør træet for blade og alger. Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug gerne en haveslange.
 2. Påfør Intensiv Udendørs Trærens i et jævnt lag med en pensel, rulle eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke. Intensiv Udendørs Trærens er færdigblandet og skal ikke fortyndes. Behandlingen bør udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.
 3. Efter ca. 15-20 minutter skrubbes træet med en stiv skurebørste eller kost.
 4. Intensiv Udendørs Trærens skylles af med rigeligt vand og træet skal tørre i minimum 1-2 døgn inden påføring af olie, maling eller imprægnering. Træet skal være helt tørt. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med sandpapir korn 180-240.
Træet skal være drivvådt inden Intensiv Udendørs Trærens påføres, og afvaskes med rigeligt vand.