Møbel- og Vinduesolie

Fra 249,00 kr.

Varenummer:

Beskytter udendørs træ mod vejr og vind

 • Gør overfladen stærkt vand- og smudsafvisende
 • Indeholder UV-filter, som beskytter træet mod solens stråler
 • Fremhæver træets naturlige glød
 • Oliebaseret

*Træprøven er vist på trykimprægneret fyr

750 ML
249.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

215 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (OB)): 400 g/l.

Massefylde:

0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Teak, Mahogni, Natur

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

750 ml

Viskositet:

25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Terpentin

Lugt:

Karakteristisk

Tørstofindhold:

75-80%

Tørretid:

24 timer ved 20°C

Vi anbefaler:

Træet må ikke udsættes for vand, mens olien hærder.

Gennemhærdet:

2 dage ved 20°C.

Genbehandling:

Gentag oliebehandlingen efter behov.

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie anvendes til behandling og pleje af nye og nyafrensede møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade samtidig med, at olien fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og beskytter træet mod nedbrydende UV-stråler.

 • Advarsel!
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Udslip opsamles.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Behandlingen bør udføres i en periode med tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.Ældre møbler/vinduer rengøres først med Trip Trap Møbel-og Terrasserens (til lettere afrensning), eller Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens (til grundafrensning). Træet skal herefter tørre ca. 1 døgn. Evt. fiberrejsning slibes let med sandpapir korn 120. Træet skal være helt tørt, før oliebehandling påbegyndes.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Nye møbler/vinduer behandles, inden de tages i brug. Før behandling skal de være helt rengjorte. Ældre møbler/vinduer rengøres først med Møbel- og terrasserens (til lettere afrensning), eller Intensiv Udendørs Trærens (til grundafrensning). Træet skal herefter tørre 24 timer ved 20°C.
 2. Evt. fiberrejsning slibes let med sandpapir korn 120-150.
 3. Træet skal være helt tørt, før oliebehandling påbegyndes. Behandlingen bør udføres i en periode med tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.
 4. Olien omrøres grundigt før og under brug. Hvis der bruges mere end én emballage med forskellige batchnumre, anbefales det at blande dem for at undgå farveforskelle.
 5. Møbel- og Vinduesolie påføres med pensel eller bomuldsklud.
 6. Al overskydende olie aftørres grundigt med rene bomuldsklude efter ca. 20 minutter. Vær især opmærksom på at fjerne over­skydende olie i samlinger og sprækker.
 7. Punkt 5 og 6 kan evt. udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie.
 8. Efter 1-2 timer kan træet evt. poleres med en Gulvklude 50 x 55 cm (polérklud).
 9. Afhængig af vejr og temperatur vil der gå 2 dage ved 20°C., inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.
Det anbefales at opfriske oliebehandlingen 1-2 gange årligt.Trip Trap Møbel- og Vinduesolie indeholder fungicider, og må derfor kun anvendes udendørs.