Møbel- og terrasserens

80,00 DKK170,00 DKK

Varenummer:

Fjerner effektivt snavs og belægninger

 • Koncentreret - lang rækkeevne
 • Miljøvenlig - skader ikke planter, buske mm.
 • Forbereder træet til efterfølgende behandling

*Træprøven er vist på trykimprægneret fyr

1 L
2.5 L
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Deklaration:

Under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde:

1.10-1.20 g/ml.

PH:

pH 10-11

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+10-25°C, gerne overskyet vejr

Rækkeevne:

10-50 m²/L

Farver:

Farveløs

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

1, 2.5

Kan opløses med:

Vand

Lugt:

Svag

Blandingsforhold:

1:2 - 1:10, alt efter hvor snavset træet er.

Tørretid:

24-48 timer ved 20°C

Møbel- og Terrasserens er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer. Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende behandling.

ghs05Fare!Forårsager alvorlig øjenskade. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.

 1. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange.
 2. Bland Møbel- og Terrasserens med vand i et blandingsforhold fra til , alt efter hvor snavset træet er.
 3. Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad rensen virke i .
 4. Skrub på langs af træet med en stiv børste eller kost, indtil overfladen er ren.
 5. Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i 24-48 timer ved 20°C. Træet skal være helt tørt, inden efterbehandling med olie, maling eller imprægnering. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn inden olieringen.
Træ, som har fået en grundig afrensning, bør efterbehandles med Trip Trap Udendørs Træolie eller lignende for optimal beskyttelse. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet med korn 180-240 inden olieringen eller anden efterbehandling.Møbel- og Terrasserens kan også anvendes på murværk og beton.