Skibslak

190,00 DKK270,00 DKK

Varenummer:

Lakering af udendørs og indendørs træoverflader

  • Giver en smuk og stærk overflade
  • God sammenflydningsevne og høj elasticitet 
  • Nem at påføre 

*Træprøven er vist på eg

380 ML
750 ML
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs - Højglans, Farveløs - Silkemat

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.38, 750 ml

Kan opløses med:

Terpentin

Tørretid:

12-24 timer ved 20°C

Slibetør:

Ca. 12 timer.

Gennemhærdet:

7 dage ved 20°C.

Trip Trap Skibslak anvendes til lakering af udendørs og indendørs træværk i form af gelændere, trapper, dørtrin, træværk på både (oven vande), borde, reoler m.m. Den giver en meget slidstærk og vejrbestandig overflade. Skibslak er nem at påføre, med en pæn udflydning, og den er modstandsdygtig overfor almindelige rengøringsmidler. På solvent basis. Tør inden for et døgn.

ghs02ghs07Advarsel!Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Gentagene kontakt kan give tør eller revnet hud. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
  1. TIDLIGERE BEHANDLEDE OVERFLADER:1. Tidligere behandlet træ slibes til trærent. 2. Den afslebne overflade rengøres indendørs med . Udendørs bruges . 3. Inden lakering skal overfladen være helt tør og absolut fri for slibestøv. Brug en støvsuger eller hårdt opvredet klud. 4. Lakken omrøres grundigt før og under brug. Anvend handsker ved arbejde med . 5. Lakken påføres med penseleller korthåret rulle i et jævnt tyndt lag. 6. Lad lakken tørre til dagen efter, min. 12-24 timer ved 20°C. 7. Mellemslib med sandpapir . Overfladen renses grundigt for slibestøv med støvsuger eller hårdt opvredet klud. 8. Endnu et lag lak påføres. 9. Punkt 6-8 gentages 2 eller flere gange afhængigt af hvilket slutresultat der ønskes. Desto flere gange, desto større fylde og holdbarhed opnås. 10. Ibrugtagning kan finde sted efter Gennemhærdet inden 7 dage ved 20°C..
  2. BEHANDLING AF UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER: 1. Den ubehandlede overflade rengøres indendørs med Trip Trap Trærens. Udendørs bruges Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Der slibes med korn 120 ned til friskt træ inden overfladen lakeres. 2. Følg herefter punkt 3-10 i afsnittet om „Tidligere behandlede overflader“.
Vær omhyggelig med at lakere endetræ og samlinger, da det typisk er her lakken vil begynde at flage af.