Heavy Performance Gulvlak

Fra 589,00 kr.

Varenummer:

Lakering af højt trafikerede områder

 • Vandbaseret, klar 2-komponent lak
 • Giver en særdeles stærk overflade
 • Velegnet til trægulve og trapper
 • Hurtigtørrende og nem at påføre
 • Lugtsvag 
 • Indeklima mærket

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
589.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

90 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 7-8

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs - Mat

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5 L

Viskositet:

20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Vand

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

Ca. 25%

Tørretid:

2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse:

24 timer ved 20°C

Vi anbefaler:

Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 7 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet:

7 dage ved 20°C.

Heavy Performance er en vandbaseret, farveløs og 2-komponent gulvlak. Den er baseret på et specielt polyuretan bindemiddel, som giver en ikke-gulnende, meget slidstærk samt vand- og kemikalieresistent overflade. Lakken giver overfladen en glans 10 og er velegnet til trægulve med middel til høj belastning, som f.eks. trapper, gangarealer i private hjem samt butiks- og kontorområder. Trip Trap Heavy Performance Hærder, som skal tilsættes lakken, er en isocyanatfri og meget effektiv hærder, som er med til at give lakken alle de stærke egenskaber.

   Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one and reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).Kan udløse allergisk reaktion.

  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Tidligere behandlede træoverflader rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Trip Trap Trærens, 250 ml til 5 L vand. Der vaskes efter med rent vand. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120/Trip Trap Lakslibepad og 1-2 lag lak i blandet hærder påføres (Maks 2 lag pr. dag). Hvis den tidligere lakerede overflade er meget slidt eller har store ridser/hakker anbefales det at slibes træet ned til rent træ. Slib først træet med korn 36 og øg herefter kornstørrelsen gradvist i finhed til korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling.Ved ubehandlet træ: Slib overfladen med Korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling og følg nedenstående vejledning.Vær opmærksom på gennemtræk og støv i luften under selve lakeringen, da dette kan sætte sig i overfladen som små urenheder.

  Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

  1. Hærder omrystes og tilsættes lakken. Det er meget vigtigt, at hærder og lak omrøres grundigt under og efter tilsætningen af hærder.
  2. Lad blandingen stå i 10 minutter. for at aktivere hærderen, før den bruges.
  3. Påfør lakken ufortyndet med pensel langs kanterne og herefter vådt-i-vådt med lakrulle. Arbejd i mindre sektioner ad gangen for at undgå synlige overlap. Påfør altid produktet langs træets årer. OBS: Ønskes et lyst nordic udseende kan Grundlak med fordel anvendes.
  4. Lad overfladen tørre . Overfladen skal være helt tør, inden lakken påføres.
  5. Påfør andet lag lak langs træets årer. OBS: Der må kun. påføres to lag per dag (Grundlak og/ eller lak).
  6. Mellemslib overfladen dagen efter med korn 120-180. Støvsug grundigt bagefter.
  7. Påfør sidste lag lak.
  Der må max. påføres 2 lag lak pr. dag. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.