Pletfjerner

135,00 DKK

Varenummer:

Fjerner effektivt pletter på alle træsorter

 • Fjerner pletter fra eks. kaffe, rødvin og fedt 
 • Klar til brug

*Træprøven er vist på eg

250 ML
135.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Deklaration:

<5% nonioniske overfladeaktive stoffer.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 10-11

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver:

Farveløs

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.25

Kan opløses med:

Vand

Tørretid:

12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Pletfjerner til træ er en specielt udviklet pletfjerner til især alle bløde træsorter som fyr, gran, pitch pine, osv. På hårde træsorter an­befales det at afprøve produktet på et mindre synligt sted. Pletfjerner fjerner effektivt pletter fra f.eks. fedt, olie, blod, kaffe, the, rødvin, sauce, osv.Advarsel!Forårsager alvorlig øjenirritation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

ghs07Advarsel!Forårsager alvorlig øjenirritation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
 1. Sprøjt direkte på pletområdet. Hold dåsen ca. 25 cm fra træoverfladen.
 2. Efter kan pletområdet skures med en børste eller lign. indtil pletten er opløst.
 3. Vask efter med lunken vand indtil alt snavs er fjernet fra træet.
 4. Afhængig af plettens karakter og beskaffenhed, skal behandlingen eventuelt gentages.
 5. Træet skal herefter genbehandles med den oprindelige overfladebehandling f.eks. sæbe, olie, osv. (ikke ludbehandling).