Plejeolie

Fra 229,00 kr.

Varenummer:

Opfrisker olierede trægulve

 • Øger slidstyrke og letter rengøring
 • Nem at påføre både manuelt og maskinelt 
 • Fremhæver træets naturlige glød
 • Giver træet en flot, åndbar overflade

*Træprøven er vist på eg

1 L
750 ML
229.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

490 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

Massefylde:

0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

30-40 m²/L

Farver:

Natur, Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

1 L

Viskositet:

15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Ufortyndet

Lugt:

Karakteristisk

Tørstofindhold:

40-50%

Tørretid ved maskinel polering:

3-4 timer ved 20°C

Vi anbefaler:

Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 3 dage, hvor olien hærder.

Gennemhærdet:

3 dage ved 20°C.

Plejeolie anvendes til opfriskning og pleje af alle oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Udover en utrolig nem arbejdsgang med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme glød og øger bestandigheden mod pletter. Behandlingen kan fore­tages både manuelt og maskinelt.

 • Fare!
 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
 • Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.
 • Fremkald IKKE opkastning.
 • Gentagende kontakt kan give tør eller revnet hud.
 • Det efterfølgende gælder kun for farver der indeholder over 1% hvid pigment.
 • Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
 • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt vand. Vask efter med rent vand. Lad herefter gulvet tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.Sørg for god udluftning ved påføring af olien og i tørretiden.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Ryst Plejeolie grundigt før brug.
 2. Påfør gulvet ca. 1 Lolie 30-40 m²/L pad, malerrulle eller evt. polermaskine på større arealer.
 3. Sørg for at Plejeolie bliver poleret helt ned i træet med en polerpad. Fortsæt efterpoleringen, til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet.
 4. Tør gulvet over med rene, tørre bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
 5. Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er ­behandlet.
 6. Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter 4 timer, hvorefter det forsigtigt kan tages i brug. Et manuelt poleret gulv kan tages i brug efter ca. 24 timer.
Har gulvet fået for meget olie og har man ikke fået det overskydende ordentligt aftørret, kan man inden for de første 24 timer påføre et tyndt lag Plejeolie, der vil opløse den hærdende olie, som derefter skal efterpoleres grundigt. Olien er gennemhærdet efter 3 døgn.