Plejeolie

235,00 DKK

Varenummer:

Opfrisker olierede trægulve

 • Øger slidstyrke og letter rengøring
 • Nem at påføre både manuelt og maskinelt 
 • Fremhæver træets naturlige glød

*Træprøven er vist på eg

1 L
235.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

30-40 m²/L

Farver:

Natur, Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

1

Tørretid ved maskinel polering:

3-4 timer ved 20°C

Gennemhærdet:

24-48 timer ved 20°C

Plejeolie anvendes til opfriskning og pleje af alle oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Behandlingen kan fore­tages både manuelt og maskinelt. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².Fare!Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagene kontakt kan give tør eller revnet hud. Det efterfølgende gælder kun for farver der indeholder over 1% hvid pigment. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

ghs08Fare!Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagene kontakt kan give tør eller revnet hud. Det efterfølgende gælder kun for farver der indeholder over 1% hvid pigment. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt vand. Vask efter med rent vand. Lad herefter gulvet tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt.

 1. Ryst grundigt før brug.
 2. Påfør gulvet ca. olie 30-40 m²/L pad, malerrulle eller evt. polermaskine på større arealer.
 3. Sørg for at bliver poleret helt ned i træet med en polerpad. Fortsæt efterpoleringen, til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet.
 4. Tør gulvet over med rene, tørre bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen.
 5. Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er ­behandlet.
 6. Ved maskinpolering er gulvet forhærdet efter , hvorefter det forsigtigt kan tages i brug. Et manuelt poleret gulv kan tages i brug efter ca. .
Har gulvet fået for meget gulvolie og har man ikke fået det overskydende ordentligt aftørret, kan man inden for de første 24 timer påføre et tyndt lag Plejeolie, der vil opløse den hærdende olie, som så kan efterpoleres.