Grundlak

Fra 389,00 kr.

Varenummer:

Lysner træoverfladen

 • Grundlak til lyse træsorter
 • Vandbaseret
 • Hurtigtørrende
 • Giver et optimal resultat

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
389.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

70 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (VB)): 140 g/l.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 7-8

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Hvid

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5 L

Viskositet:

25-30 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Ufortyndet

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

30-40%

Tørretid:

1-2 timer ved 20°C

Vi anbefaler:

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og ringere resistens. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag Master Base primer som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Trip Trap Grundlak, Hvid er en fyldig, vandbaseret, hurtigtørrende og meget slibbar trægrunder til nye eller ny afslebne lyse træsorter. Kan anvendes indendørs på ask, eg, bøg, fyr og gran. Den hvide primer forsegler og lysner træet og minimerer optræk af garvesyre. Grundlak, Hvid fungerer som en stærk grunder før behandling med andre vandige Trip Trap gulvlakker.

   Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one og 2-Methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one (3:1). Kan udløse allergisk reaktion..Kan udløse allergisk reaktion.

  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15°C og 30°C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimal være 12%. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Sidste slibning skal foretages med fint sandpapir korn 120. Støvsug gulvet grundigt. Tør evt. gulvet over med en hårdt opvreden klud og lad tørre i 2- 8 timer, eller til gulvet er helt tørt.

  1. Ubehandlede eller afslebne overflader: 1) Grundlak rystes godt før brug. 2) Påfør primeren ufortyndet med pensel eller rulle. Tørretiden er ca. 1-2 timer ved 20°C. Primeren skal være helt tør. 3) Påfør et lag toplak med en af Trip Trap gulvlakkerne. Se arbejdsbeskrivelsen og tørretiden på produktet. 4) Mellemslib med og støvsug overfladen grundigt. 5) Påfør yderligere 1-2 lag toplak.OBS: Der kan påføres to lag Grundlak for at gøre farven mere hvid. Mellemslibning foretages først mellem 1. og 2. lag toplak for at undgå gennemslibning af pigmenteringen. Behandling med hvidpigmenterede materialer kræver generelt en meget ensartet afslibning for, at de hvide pigmenter ikke sætter sig fast i slibenettet. OBS: påfør kun 2 lag primer eller lak per dag for optimal vedhæftning og tørring.
  2. Genlakering af lakerede overflader: Grundlak kan kun anvendes til grunding af ubehandlede eller afslebne træoverflader.
  Der kan påføres to lag Grundlak, Hvid for at gøre farven mere hvid. Mellemslibning foretages først mellem 1. og 2. lag i den efterfølgende toplak for at undgå gennemslibning af pigmenteringen. Behandling med hvidpigmenterede materialer kræver generelt en meget ensartet afslibning for, at de hvide pigmenter ikke sætter sig fast i slibenettet.Påfør kun 2 lag primer eller lak per dag for optimal vedhæftning og tørring.