Basislud

245,00 DKK365,00 DKK

Varenummer:

Reducerer gulning af træ

  • Kan anvendes til alle træsorter
  • Til nyt eller afslebet træ 
  • Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak 

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
5 L
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.95-1.00 g/ml.

PH:

pH 8-9

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Hvid

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5, 5

Kan opløses med:

Vand

Tørretid:

8-10 timer ved 20°C

Basislud har til formål at lave en modning af træet for at udsætte træets naturlige gulning. Anvendes til alle lyse træsorter. Hvis træet ikke ludbehandles, vil det gulne/blive mørkere under sollysets pavirkning. Ludbehandling må KUN anvendes på nyt ubehandlet eller afslebet træ. Ludbehandling beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, olie eller lak. Det anbefales at påføre Basislud et ikke-synligt sted inden selve behandlingen for at se, om det ønskede resultat opnås.

Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Gulvet skal være rent, tørt og frit for snavs og fedt.

  1. Dunken omrystes grundigt. For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme dunken over i en plastikspand. Herefter omrøres luden med jævne mellemrum.
  2. Luden påføres med en ludpensel, uldpad eller Trip Trap olieapplikator i et jævnt lag i træets længderetning. Anvend min. lud pr. 8-10 m²/L.
  3. Ludbehandlet træ skal efter timers tørretid vaskes med til vand, for at fjerne overskydende pigmenter fra overfladen. Efter en tørretid på yderligere ved 20˚C (træet skal være helt tørt), sæbebehandles der med . OBS: Alternativt kan der efter timers tørretid poleres med polermaskine med grøn polerpad. Overfladen støvsuges grundigt og kan efterfølgende sæbebehandles med .