Basislud

Fra 239,00 kr.

Varenummer:

Reducerer gulning af træ

 • Kan anvendes til alle træsorter
 • Til nyt eller afslebet træ 
 • Skal efterbehandles med sæbe, olie eller lak 
 • Giver et lysere udseende

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
5 L
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

10 g/l, VOC-grænseværdi (A/g (VB)): 30 g/l.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 8-9

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Hvid

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5 L, 5 L

Kan opløses med:

Ufortyndet

Tørretid:

8-10 timer ved 20°C

Basislud har til formål at lave en modning af træet for at udsætte træets naturlige gulning. Anvendes til alle lyse træsorter. Hvis træet ikke ludbehandles, vil det gulne/blive mørkere under sollysets pavirkning. Ludbehandling må KUN anvendes på nyt ubehandlet eller afslebet træ. Ludbehandling beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, olie eller lak. Det anbefales at påføre Basislud et ikke-synligt sted inden selve behandlingen for at se, om det ønskede resultat opnås.

   Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.Kan udløse allergisk reaktion.

  • Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Det ubehandlede træværk skal være rent, tørt og fint slebet (korn 100-120) før luden påføres.

  Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

  1. Dunken omrystes grundigt. For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme dunken over i en plastikspand. Herefter omrøres luden med jævne mellemrum.
  2. Luden påføres med en ludpensel, uldpad eller Trip Trap olieapplikator i et jævnt lag i træets længderetning. Anvend min. 1 L lud pr. 8-10 m²/L.
  3. Ludbehandlet træ skal efter 8-12 timer tørretid vaskes med Trærens, 250 ml til 5 L vand, for at fjerne overskydende pigmenter fra overfladen. Efter en tørretid på yderligere 8-10 timer ved 20˚C (træet skal være helt tørt), sæbebehandles der med Natursæbe. OBS: Alternativt kan der efter 8-10 timer ved 20°C tørretid poleres med polermaskine med grøn polerpad. Overfladen støvsuges grundigt og kan efterfølgende sæbebehandles med Natursæbe.