Pletfjerner Intensiv

Fra 149,00 kr.

Varenummer:

Fjerner mørke misfarvninger

 • Klar-til-brug 
 • Fjerner misfarvninger på træ
 • Kræver efterbehandling efter anvendelse 
 • ingen stærke kemikalier

*Træprøven er vist på eg

250 ML
149.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.95-1.00 g/ml.

PH:

pH 2-3

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver:

Farveløs

Rengøring af værktøj:

Med vand

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

250 ML

Lugt:

Lugtfri

Blandingsforhold:

Klar til brug. Fortynd ikke.

Tørretid:

30-60 minutter ved 20°C

Trip Trap Pletfjerner intensiv neutraliserer og opløser effektivt sorte mærker forårsaget af vand og garvesyre. Produktet kan anvendes på ubehandlede, sæbebehandlede, olierede, lakerede og voksbehandlede overflader. Anvendes på træ som indeholder store mængder garvesyre så som egetræ.

 • Advarsel!
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Spray Pletfjerner Intensivdirekte på pletten i et jævnt lag.
 2. Lad Pletfjerner Intensiv virke ca. 30-60 minutter for at opløse pletten.
 3. Tør efter med en klud opvredet i lunkent vand.
 4. Gentag proceduren hvis det er nødvendigt.
 5. Når overfladen er helt tør, skal der genbehandles med den oprindelige overfladebehandling, f.eks. olie, voks eller sæbe for at genopbygge beskyttelsen af overfladen.
Når overfladen er helt tør, skal der genbehandles med den oprindelige overfladebehandling, f.eks. olie, voks eller sæbe for at genopbygge beskyttelsen af overfladen.