Pletfjerner Intensiv

150,00 DKK

Varenummer:

Fjerner mørke misfarvninger

 • Klar-til-brug 
 • Fjerner misfarvninger på træ
 • Kræver efterbehandling efter anvendelse 

*Træprøven er vist på eg

250 ML
150.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.95-1.00 g/ml.

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.25

Trip Trap Pletfjerner intensiv neutraliserer og opløser effektivt sorte mærker forårsaget af vand og garvesyre. Produktet kan anvendes på ubehandlede, sæbebehandlede, olierede eller voksbehandlede overflader. Anvendes på træ som indeholder store mængder garvesyre så som egetræ.

ghs07Advarsel!Forårsager alvorlig øjenirritation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
 1. Spray direkte på pletten i et jævnt lag.
 2. Lad produktet virke i og tør herefter overskydende væske af med en ren, fnugfri klud.
 3. Tør efter med en klud opvredet i lunkent vand.
 4. Gentag proceduren hvis det er nødvendigt.
 5. Når overfladen er helt tør, skal der genbehandles med den oprindelige overfladebehandling, f.eks. olie, voks eller sæbe for at genopbygge beskyttelsen af overfladen.
Når overfladen er helt tør, skal der genbehandles med den oprindelige overfladebehandling, f.eks. olie, voks eller sæbe for at genopbygge beskyttelsen af overfladen.