Panelhvid Dækkende

Fra 519,00 kr.

Varenummer:

Dækkende hvid maling til lofter og vægge af træ

 • Reducerer knastgennemslag
 • Anvendes både til grund- og slutbehandling
 • Velegnet til påføring med malersprøjte
 • Indeklimamærket

*Træprøven er vist på fyr

2.5 L
4 L
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

60 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde:

1.30-1.40 g/ml.

PH:

pH 7-8

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Hvid

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5 L, 4 L

Kan opløses med:

Ufortyndet

Lugt:

Svag

Tørretid:

2-3 timer ved 20°C

Gennemhærdet:

24 timer ved 20°C

Trip Trap Panelhvid Dækkende er en helmat specialmaling, der anvendes til gulnet træværk, træprofilbrædder, til lofter og vægge, samt loftpaneler indendørs. Panelhvid Dækkende kan anvendes på ubehandlede eller tidligere lakerede overflader og giver træet et ultramat blødt udseende. Panelhvid Dækkende er et vandbaseret, indeklimamærket produkter som forebygger gulning af nyt træværk og reducerer muligheden for knastgennemslag.

   Indeholder: 2-methylisothiazol-3(2H)-on.Kan udløse allergisk reaktion.

  • Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Træet skal være rent, tørt og fedtfrit. Rengør træet med en hårdt opvreden klud. Træet skal være fuldstændigt tørt inden påføring. Matslib lakerede og blanke overflader. Til påføring af Panelhvid Dækkende anvendes en egnet pensel. Brug evt. en lille rund pensel til profiler og kanter. Den spærrende effekt opstår efter 18-24 timer tørretid.

  Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

  1. Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Overfladen vaskes efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at udføre en mindre prøveopstrøg på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.
  2. Panelhvid Dækkende omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.
  3. Produktet påføres med pensel i et jævnt dækkende lag. Stryg altid langs med træ­ets åretegning. For fuldt dækkende resultat skal der behandles 2-3 gange. Panelhvid Dækkende er velegnet til påføring med malersprøjte. Overfladen er overmalbar efter 2-3 timer ved 20°C ved . Tidsrummet mellem første og anden påføring skal være 2-3 timer ved 20°C for opnåelse af spærrende effekt.
  4. Værktøj rengøres med vand og sæbe.