Møbellak

Fra 239,00 kr.

Varenummer:

Lysning af ubehandlet eller lakeret indendørs træ

 • Giver en slidstærk og silkemat overflade
 • Giver en rengøringsvenlig overflade
 • Vandbaseret og nem at påføre

*Træprøven er vist på fyr

750 ML
239.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

110 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 8-9

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

750 ml

Viskositet:

60-65 Sek. DIN Cup 4

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

Ca. 31%

Tørretid mellem lagene:

4-6 timer ved 20°C

Slibetør:

Ca. 4 timer.

Gennemhærdet:

12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Møbellak er et vandbaseret produkt, der lysner nyt samt gulnet træværk og samtidig giver en slidstærk og rengøringsvenlig, silkemat overflade. Produktet anvendes indendørs til lysning af ubehandlet eller lakeret inventar, døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler.

   Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.Kan udløse allergisk reaktion.

  • Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.
  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Tidligere behandlede overflader skal slibes grundigt med sandpapir korn 120-180. Til påføring af Interiør anvendes en god pensel eller korthåret filtrulle.

  Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

  1. Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Overfladen vaskes efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at udføre en mindre prøveopstrøg på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.
  2. Møbellak omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre (se emballagens underside) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.
  3. Produktet påføres med pensel eller lakrulle i et jævnt dækkende og tyndt lag. Stryg altid langs med træets åretegning. Det anbefales at behandle 2-3 gange – mellemslib med sandpapir korn 180-220.
  4. Værktøj rengøres med vand og sæbe.