Interiør og Møbellak

Fra 219,00 kr.

Varenummer:

Beskyttelse af indendørs træoverflader

 • Til ubehandlet eller lakeret træ
 • Giver en stærk og rengøringsvenlig overflade
 • Vandbaseret - Godt indeklima
 • Let at anvende

*Træprøven er vist på eg

750 ML
219.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

105 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 7-8

Holdbarhed:

2 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs - Mat

Rengøring af værktøj:

Med vand og sæbe

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

750 ml

Viskositet:

20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Vand

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

Ca. 29%

Tørretid mellem lagene:

4-6 timer ved 20°C

Slibetør:

Ca. 8-12 timer

Vi anbefaler:

Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet:

12-24 timer ved 20°C

Trip Trap Interiør- og Møbellak er en indeklimavenlig lak som kan anvendes indendørs til alle ubehandlede eller lakerede træoverflader. Produktet er vandbaseret og giver træet en silkemat, slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Interiørlak er ideel til bl.a. døre, karme, vinduer, køkkenlåger og møbler.

   Indeholder: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one and reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1).Kan udløse allergisk reaktion.

  • Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

  Arbejdstrin

  Instructions
  Products in use
  Vær opmærksom på gennemtræk og støv i luften under selve lakeringen, da dette kan sætte sig i overfladen som små urenheder.

  Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

  1. Træet skal være rent, tørt og afrenset. Vask med Trærens blandet med vand i forholdet 1:40. Overfladen vaskes efter med rent vand. Tidligere lakerede overflader afrenses/afslibes for dårligt hæftende lakker. Det anbefales at udføre en mindre prøveopstrøg på et mindre synligt sted for at vurdere resultatet.
  2. Interiør og Møbellak omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre (se emballagens underside) blandes for at undgå nuance- og glansforskelle.
  3. Produktet påføres med pensel eller lakrulle i et jævnt dækkende og tyndt lag. Stryg altid langs med træets åretegning. Det anbefales at behandle 2-3 gange – mellemslib med sandpapir korn 180-220.
  4. Værktøj rengøres med vand og sæbe.
  Der må max. påføres 2 lag lak pr. dag. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.