Træolie

Fra 429,00 kr.

Varenummer:

Beskytter mod vejr og vind

 • Til behandling og vedligehold af alt udendørs træ
 • Oliebaseret
 • Særdeles holdbar og vejrbestandig
 • Kan anvendes på alle træsorter

*Træprøven er vist på eg

2.5 L
429.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

585 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

Massefylde:

0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

10-12 m²/L

Farver:

Natur

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

2.5 L

Viskositet:

10-15 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Terpentin

Fugtindhold:

Træets fugtighed må ikke overstige 15%

Tørretid:

6-12 timer ved 20°C

Gennemhærdet:

24-48 timer ved 20°C

Trip Trap Træolie anvendes udendørs til grundbehandling og vedligeholdelse af nyt og tidligere oliebehandlet træværk som f.eks. hegn, facader m.m. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Trip Trap Træolie som er oliebaseret kan bruges på alle træsorter. Olien indeholder UV-beskyttelse.

 • Advarsel!
 • Kan forårsage allergisk hudreaktion.
 • Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • Undgå udledning til miljøet.
 • Udslip opsamles.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Både nyt og tidligere oliebehandlet træværk rengøres med Møbel- og terrasserens, inden behandlingen med Træolie. Træet skal herefter tørre mindst 1 døgn, så fugtigheden ikke ligger over 17%. Evt. trærejsning fjernes med fint sandpapir korn 100-120.
 2. Olien omrøres grundigt før og under brug. Hvis der bruges mere end én emballage med forskellige batchnumre, anbefales det at blande dem for at undgå farveforskelle.
 3. Påfør olien med eller pensel i et jævnt, dækkende lag. Begynd med endefladerne. Påfør i brættets længderetning. Det anbefales at færdig gøre 3-4 brædder ad gangen for at undgå synlige overlapninger.
 4. Al overskydende olie aftørres grundigt med rene bomuldsklude efter ca. 15-20 minutter. Vær især opmærksom på at fjerne over­skydende olie i samlinger og sprækker.
 5. Punkt 3 og 4 kan evt. udføres igen, hvis overfladen ikke virker mættet med olie.
 6. Afhængig af vejr og temperatur vil der gå 24-48 timer ved 20°C, inden olien er gennemhærdet. I denne periode må træet ikke udsættes for vand.
Trip Trap WoodCare fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet.