Stenolie

Fra 179,00 kr.

Varenummer:

Pleje og vedligeholdelse af natursten

 • Giver overfladen et flot og glansfuldt look
 • Kan anvendes både inde og ude
 • Giver en stærk og vandafvisende overflade

500 ML
179.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

VOC:

10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde:

0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

15-25 m²/L

Farver:

Natur

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

500 ML

Viskositet:

15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med:

Terpentin

Blandingsforhold:

Klar til brug. Fortynd ikke.

Tørretid:

3-4 timer ved 20°C

Trip Trap Stenolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af alle ubehandlede stenoverflader med åbne strukturer. Olien kan bruges både inden- og udendørs. Olien giver stenoverfladen en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Stenolien fremhæver den naturlige farve og struktur i overfladen.

 • Fare!
 • Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
 • I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Rengør overfladen inden påføring af stenolie. Hvis olien anvendes indendørs, rengøres overfladen med Trip Trap Trærens. Udendørs rengøres overfladen med Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Se blandingsforhold på etiketterne. Overfladen skal være helt tør og frit for snavs og fedt før påføring af Stenolie.Oliebehandlingen må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

 1. Ryst dunken grundigt før og under brug. Fordel en passende mængde olie i et jævnt, tyndt lag med malerrulle, pensel eller klud til overfladen virker mættet fremtræder ensartet.
 2. Lad olien absorbere ca. 5-10 minutter. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
 3. Tør den behandlede overflade efter med en tør, fnugfri bomuldsklud. Overfladen må ikke virke våd, og der må ikke være overskydende olie tilbage.
 4. Efter 3-4 timer ved 20°C er overfladen klar til brug. Under tørretiden kan der forekomme en let afsmitning af olien.
 5. Ønskes der en blank og ekstra slidstærk overflade kan den finpoleres med en mindre mængde olie. Olien poleres omhyggeligt ind i overfladen med . Fjern overskydende olie fra overfladen.