Køkkenbordsolie

180,00 DKK235,00 DKK

Varenummer:

Beskyttelse af træbordplader og møbler

 • Stærkt smuds- og vandafvisende
 • Naturligt look - fremhæver træets glød
 • Egnet til kontakt med fødevarer
 • Kan anvendes på alle træsorter

*Træprøven er vist på eg

500 ML
750 ML
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

12-15 m²/L

Farver:

Natur, Sort, Mahogni, Grå, Hvid

Rengøring af værktøj:

Med terpentin

Opbevaring:

+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

750 ml

Viskositet:

30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt:

Svag

Tørstofindhold:

70-75%

Tørretid:

3-4 timer ved 20°C

Let anvendelse:

24 timer ved 20°C

Vi anbefaler:

Olien er først helt gennemhærdet efter ca. 1 uge og skal i den periode behandles med forsigtighed. Spildt væske skal straks tørres op. Fugtigheden i træet bør maks. være 18%.Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden.

Gennemhærdet:

7 dage ved 20°C.

Trip Trap Køkkenbordsolie anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/afslebne træoverflader. Olien giver en vand- og smudsafvisende overflade.

Det efterfølgende gælder kun for farver der indeholder over 1% hvid pigment. Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning.Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 120-150. Støvsug overfladen for slibestøv. Overfladen rengøres grundigt med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 4 timer ved 20 °C. Olien omrøres grundigt.

 1. Træoverfladen slibes med sandpapir . Støvsug træet fri for slibestøv.
 2. Træoverfladen rengøres grundigt i blandet med vand i . Efter afrensning skal træet tørre i min. 3-4 timer ved 20°C.
 3. Olien omrøres grundigt før og under brug. Spande med forskellige batchnumre bør blandes for at undgå farveforskelle.
 4. En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af træet have mindst én gang olie.
 5. Vent i ca. mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder.
 6. Polér med i træets længderetning.
 7. Herefter tørres al overskydende olie af med en fnugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.
 8. Lad herefter træet hvile i og gentag derefter punkt 3-7.
 9. Træoverfladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling kan der med fordel slibes i den våde olie med vådslibepapir korn inden aftørring med fnugfrie bomuldsklude.
 10. Efter 3-4 timer ved 20°C ved 20 grader er olien brugstør. Træoverfladen må i den periode ikke påvirkes med vand. Olien er først helt gennemhærdet efter 7 dage ved 20°C. og skal i den periode behandles med forsigtighed. Spildt væske skal straks tørres op.
Bordpladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres med Køkkenbordsolie eller med Trip Trap Plejegel. Ved mere dybdegående renovation følges hele arbejdsbeskrivelsen.