Textil Protect

225,00 DKK

Varenummer:

Beskytter og imprægnerer tekstiler

  • Giver en vand- og smudsafvisende overflade
  • Bevarer den imprægnerende effekt også efter vask
  • Højt Imprægneringsindhold

*Træprøven er vist på eg

400 ML
225.00 DKK
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.80-0.85 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Rækkeevne:

8-10 m²/L

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.4

Lugt:

Svag

Trip Trap Textil Protect Spray anvendes til imprægnering af alle former for tekstiler og skind – f.eks. parasoller, hyndebetræk og andre udendørstekstiler.FARE!Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

ghs02ghs07Fare!Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
  1. Inden behandling skal tekstilet være tørt og rent.
  2. Spray et jævnt lag på hele overfladen fra 20-30 cm afstand.
  3. Sørg for at syninger, folder o.lign. behandles rigeligt, da disse steder er mest udsatte for snavs o.lign. Bemærk, at parasolduge og andre større tekstiler bør være opslåede, indtil de er helt tørre.