Textil Protect

Varenummer:

Beskytter og imprægnerer tekstiler

 • Giver en vand- og smudsafvisende overflade
 • Langtidsholdbar effekt også efter vask
 • Bevarer materialet åndbare og smidige egenskaber

Denne vare er p.t. ikke på lager og er derfor ikke tilgængelig.

Produktdetaljer

 • Beskrivelse
 • Specifikationer
 • Teknisk datablad
 • Sikkerhedsdatablad

Massefylde:

0.80-0.85 g/ml.

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

20-25 m²/L

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

.4

Lugt:

Svag

Tørretid:

1-2 timer ved 20°C

Trip Trap Textil Protect Spray anvendes til imprægnering af alle former for tekstiler og skind – f.eks. parasoller, hyndebetræk og andre udendørstekstiler. Imprægneringen giver tekstilet en vand-, smuds- og fedtskyende overflade og efterlader ikke pletter eller skjolder efterfølgende.

 • Fare!
 • Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
 • Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
 • Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
 • Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
 • Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
 • Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.
 • Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
 1. Inden behandling skal tekstilet være tørt og rent.
 2. Spray et jævnt lag Textil Protect på hele overfladen fra 20-30 cm afstand.
 3. Sørg for at syninger, folder o.lign. behandles rigeligt, da disse steder er mest udsatte for snavs o.lign. Bemærk, at parasolduge og andre større tekstiler bør være opslåede, indtil de er helt tørre.
Produktets virkning bevares længe efter behandling – selv efter maskinvask. Efter gentagende vask og afrensning bør behandlingen gentages.