Laksæbe

145,00 DKK225,00 DKK

Varenummer:

Effektiv rengøring af lakerede overflader

  • Forlænger gulvets levetid 
  • Skånsom og miljøvenlig
  • Også velegnet til vinyl- og laminatgulve

*Træprøven er vist på eg

1 L
2.5 L
250 ML
e-delete
e-add
Find forhandler

Produktdetaljer

  • Beskrivelse
  • Specifikationer
  • Teknisk datablad
  • Sikkerhedsdatablad

Deklaration:

under 5 %: kationiske overfladeaktive stoffer, nonioniske overfladeaktive stoffer, Pyrithione sodium, BENZISOTHIAZOLINONE, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6].

Massefylde:

1.00-1.10 g/ml.

PH:

pH 8-9

Holdbarhed:

3 år

Påføringstemperatur:

+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne:

320-400 m²/L

Farver:

Farveløs

Opbevaring:

+10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage:

1, 2.5

Blandingsforhold:

125 ml til 5 L vand.

Tørretid:

1-2 timer ved 20°C

Trip Trap Laksæbe er til dig, der foretrækker en hurtig og nem rengøring af dine lakerede trægulve samt vinyl- og laminatgulve med flot resultat. Sæben fjerner effektivt skidt og snavs, og gør overfladen stærkere og mere resistent overfor spildte væsker. Da sæben ikke opbygger et sæbelag, er den perfekt til overflader, hvor hyppig gulvvask er nødvendig, f.eks. køkkengulve. Du kan med fordel også anvende Laksæbe til vask af malede gulve, klinker og andre ikke-sugende overflader.

ghs07Advarsel!Forårsager alvorlig øjenirritation. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Arbejdstrin

Instructions
Products in use
Vask særligt snavsede gulve/genstridige pletter med Trip Trap Trærens først.

  1. Til daglig rengøring blandes i blandingsforholdet varmt vand.
  2. Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Der kan med fordel benyttes to spande, hvoraf den ene bruges til at vride moppen/kluden op i, mens den anden indeholder rent sæbevand.
  3. Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.
Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask.